Thursday, May 27, 2021

Dohrahe

 dohrahe pe khadi hoon ki tu ajnabi hai ab

vo aankhen, vo chahna, vo dil ka sehelana 

sab khatam hai ab

dohrahe pe kahdi hoon ki tu ajnabi hai ab

No comments:

Post a Comment